Tinghøj
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120605-14

Fredningsnr.
101316

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Østbjerg og Brødland. Tingl.: 7/7 1916. Hedeselskabet. "Tinghøj" desuden fredlyst ved Geodætisk Institut 1903. "Tinghøj", 4 x 28 m. Bred topflade, lidt afgravet på V-side. Lyng og græs i plantage og hede. Trigonometrisk station.
Undersøgelsehistorie  (5)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lignende [som sb 13], men større, 13-14' h., c. 90' i Diam.; afgravet paa Vestsiden og flad foroven; den ligger meget højt, (281'), omtrent midt i Bakketerrainet. Ejer er Lars Peter Østergaard, Pælshuse. (12-14 ligge i Trekant og danne en smuk Gruppe, fortjente at bevares. Johan Olsen, som der ene forhandledes med, var villig til at afstaa sin Halvpart af 13 for 10 Kr.). Fredningen opgiven.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Tinghøj", anselig Høj, 4 x 28 m. Bred Topflade, lidt afgravet paa Vestsiden. Trigonometrisk Station. Lyng og Græs i Plantage og Hede.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)