Hammer
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120605-15

Fredningsnr.
101318

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Østbjerg og Brødland. Tingl.: 20/9 1889. Købt. Høj, 3,5 x 18 m. Top affladet. Ø-side afgravet. Lyng og bøgepurbevoksning. Skjult i bøgekrat.
Undersøgelsehistorie  (6)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ejes af Johan Olsen, Orndal. Højen er 12-14' h., c 55' i Diam.; bevoxet med Lyng og Krat. Den østlige Side er der gravet lidt i. Ejeren af 15 og 16 er villig til at lade disse to frede for 40 Kr. tilsammen. Fredningen gjennemført.

1929 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den paa Vestbjerg Jorder Matr. No. 51 al. 3 ap. beliggende, 4/10 1895 ved Gdr. Kjeld Winthers fredlyste, i N.-M. f. m. beskrevne Rudnhøj. I "Klitgaards Plantage" Stro smukt afrundet Høj, lyngklædt, omgivet af den hurtigt opvoksende Naaleskov, der snart ganske vil skjule Stedet, hvor Mindet er beliggende.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj, 3 ,5 x 18 m. Toppen affladet, Østsiden afgravet. Lyng og Bøgepur , skjult i Bøgekrat.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Let græsklædt høj i bøgeskov. Mange gamle, frønnede stød på fortidsmindet.

Litteraturhenvisninger  (0)