Møgelbjærg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120605-23

Fredningsnr.
101339

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 13/3-1896. Sagfører A. Olesen. Afmærkn.: MS 1896, Skjoldborg. "Møgelbjerg", 4,5 x 22 m. Affladet i top, udbedret i nyere tid. Lyng og græs i hede.
Undersøgelsehistorie  (6)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor Lynghøj, med Bakken, som den ligger paa, kaldet "Møgelberg". 15' h., 60' i Diam.; afgravet paa Øst- og Vestsiden.

1929 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den paa Vodskov Jorder Matr. No. 3c. beliggende, 13/3 1896 fredlyste, i N.-M. f. M. beskrevne Rundhøj. I Møgelbjerg plantage; stor rund uregelmæssigt formet kuppel, lidt affladet i Toppen, tilsyneladende udbedret i nyere Tid. Lyng- og Græsbevoksning med Gyldenris (Solidago). En Røn og en lille Bjergfyr paa Nordøstre Side. Omkreds: 104 Skridt. Fra Toppen smuk Udsigt i Syd over Limfjorden; den opvoksende Naaleskov vil dog snart skjule Udsigten.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Møgelbjærg", 4,5 x 22 m. Affladet i Toppen, udbedret i ny Tid. Lyng og Græs i Hede.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Kratovergroet, anselig høj i bøgeskov.

Litteraturhenvisninger  (0)