Stenhøjen
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120605-26

Fredningsnr.
101332

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 17/2-1905. Sagf. A. Olesen. "Stenhøjen", langhøj, 3-5 x 20-25 x 55 m. Gruber ved foden efter fjernede randsten. Bevokset med kraftigt bøgepur i krat.
Undersøgelsehistorie  (6)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En stærkt forstyrret Langdysse i Retning ØSØ-VNV. Højen er 140' l., 13' h.; 55' fra Vestenden er en Fordybning med en nedfalden sten, hvor Kammerets Plads maa have været; op ad Højens Sider ligge endnu enkelte Sten, af hvilke nogle er blevne sprængte. Den kaldtes "Stenhøjen"; den er begroet med Lyng og Krat. [skitse].

1929 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den paa Vodskov Jorder Matr. No. 5a.h. beliggende, 17/8 1905 ved Sagf. A. Olesen fredlyste, i N.-M. f. m. beskrevne Langhøj. Umiddelbart ved Kirkevejen, mellem Vodskov og Hammer Kirke, der her med et Vestligt Knæk bøjer udenom Mindesmærket. Stærkt tilgroet med Bøgepur isprængt Rön og Ene, iøvrigt lyngbevokset, fritliggende paa Bakkekam. Langs Højkammen en ret befærdet bugtet Fodsti. Udsigt over Landet og Fjorden i Sydøst.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Stenhøjen", Langhøj, 55 m. lang, 20-25 m. bred 3-5 m. høj. Gruber ved foden efter borttagne Randsten. Bevokset med kraftigt Bøgepur i Krat.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anseelig, sivgræsklædt langhøj i skov.

Litteraturhenvisninger  (0)