Torndal Høj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120605-45

Fredningsnr.
101322

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Østbjerg og Brødland. Høj, 3 x 11 m. Sikkert noget restaureret. Græs og lyng i hede. Kaldes "Springbakken".
Undersøgelsehistorie  (7)
1929 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Torndal Høj, udgravet og molestreret, men i nyere Tid atter indfyldt. Smuk, noget Kegleformet Top. Lyngbevoksning. Herfra vid Udsigt, i Syd til Tofte Skov i lille Vidmose og Kællingbjerg i Nørre Kongerslev Sogn.

1929 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Springbakken", umiddelbart ved en Hustomt, den vestligste Halvdel af en Rundhøj, skarpt gennemskaaren med Fladen mod Øst og yderligere, tilsyneladende ved en ældre Udgravning, sprængt i to uligestore Fjerdedele. Stedet, der landskabeligt set ligger fremtrædende i Hammer Bakker, er bevokset med Graner og Bjergfyr i over Mandshøjde.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund, kuppelformet Høj, sikkert noget restaureret 3 x 11 m. Græs og Lyng i Hede.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2011 Afvigende positionsdata fra anden kilde
KUAS, Fortidsminder
Ved tilsynet fandtes på opr. position for nr. 45 ikke spor af høj. Derimod fandtes en høj med omtrentlig samme udseende og beskrivelse som sbnr. 32, på dennes position. Denne høj er meget tydelig på reliefkortet. Den gl. position for nr. 45 er derfor flyttet.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Mindre, delvis kratovergroet høj i lysning i skov.

Litteraturhenvisninger  (0)