Korsdalhøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120605-34

Fredningsnr.
101344

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 1,5 x 10 m. Den sydligste af "Korsdalshøjene". Indgrav- ning fra S ind i midten. Har sikkert taget centralgraven. Højen er helt skjult i bøgekrat.
Undersøgelsehistorie

1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille, kratbevoxet Lynghøj, stærkt afgravet og sunken i Midten.

1929 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den sydligste Korsdaldhøj, rund regelmæssig med med dyb og omfattede Udgravning fra Syd og midt ind i Højen. I Kammen mod Nord er vistnok større Kampesten skult under et tyndt Jorddække. Højen er helt skult af tæt Buskads, svære, næsten uigennemtrængelige Bøgepurre, kun i Syd er der en lille Aabning herigennem ind til Højen, her - udenfor Buskadset - en helt nedbanket Træpæl (Fredningspæl?). Omkredsen kan vanskeligt skridtes af, skønsmæssigt som forrige.

1939 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dybt Hul i Midten, som gaar ud i Sydsiden.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Vegetationsløs højrest iysning ibøgeskov.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum


Billeder

Oversigt set fra SV
Oversigt set fra N