Korsdalhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120605-35

Fredningsnr.
101328

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 26/5-1899. Gdr. L. Chr. Larsen. Diplom Afmærkn.: MS 1901, Skjoldborg. Nordligste af "Korsdalshøje", 2 x 10 m. med mindre udgravning i øst. Bevokset med bøgepur og helt skjult i krat.
Undersøgelsehistorie  (6)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Er noget større, lyng- og kratbegroet; ødelagt.

1929 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den nordligste Korsdalshøje, F.M., med Sten paa Toppen, rund regelmæssig Kuppel med en mindre Udgravning i Øst, lyngklædt med kraftig Bevoksning af Bögepur, Bævreasp og Ener. En lav og tæt Bögepur paa Toppen skjuler næsten F. M.-stenen og Camouflerer Højen, saa denne vanskeligt opdages i Terrainet. Omkreds, saa vidt denne lader sig maale, ca. 65 Skridt. Mod Vest skraaner Korsdalens tætbevoksede Skrænt stejlt nedefter.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nordligste "Korsdalshøj" rund Høj 2 x 10 m. Mindre Udgravning i Øst. Bevokset med Bøgepur og helt skjult i Krat.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Vegetationsløs høj i lysning i bøgeskov.

Litteraturhenvisninger  (0)