Tvillinghøje
Offentlig adgang
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120605-36

Fredningsnr.
101327

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 26/5-1899. Gdr. L. Chr. Larsen. Diplom Afmærkn.: MS 1901, Skjoldborg. (ved MS er tilføjet NB.) Sydlige af "Tvillingehøjene", Ubeskadiget høj, 2,5 x 12 m. Lyng i hede. MS bør flyttes til foden. "Tvillingehøje" omfatter 1013- 25,26,27.
Undersøgelsehistorie  (7)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En navnlig mod Øst nogenlunde bevaret Lynghøj, 8-9' h., c. 50' i Diam.

1929 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den sydligste af det topografiske "Tvillinghøje". F.M. paa Toppen ("Skorsten"). Smuk rund, fritliggende Høj med vid Udsigt, sluttende sig harmonisk i Landskabet til sin "Tvilling" i nord; tilsyneladende uberört, lille Affladning mod vest, lyngbevokset. Omkreds: 70 Skridt. Afgravningen i nordre Høj (No. 20) strækker sig som en bred uregelmæssig Grøft lige til Foden af denne (Grussøgning.)

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sydlige af "Tvillingehøjene". Ubeskadiget Høj, 2,5 x 12 m. Lyng i Hede. MS. bør flyttes til Foden.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Velbeliggende, velbesøgt høj i Hammer Bakker,

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)