Tvillinghøje

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120605-37

Fredningsnr.
101326

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 26/5-1899. Gdr. L. Chr. Larsen. Diplom Afmærkn.: MS 1901, Skjoldborg. Mellemste af "Tvillingehøje", 3 x 12 m. Flad top. Affladning mod SV. Lyng i hede. "Tvillinghøje" omfatter 1013- 25,26,27.
Undersøgelsehistorie

1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 37-38] "Tvillinghøjene", paa Sogneskjellet mellem Hammer og Horsens. 37 er en stor Jordhøj, stærkt afgravet mod Syd.

1929 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den nordvestligste af Dobbelthøjene (det arkæologiske "Tvillinghøje"?), lav affladet Form, Øjensynligt afgravet i tidligere Tid, lyngbevokset med lille Ene, fritliggende. Omkreds: 52 Skridt.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mellemste af "Tvillingehøjene", rund kuppelformet Høj, 23 x 12 m. Flad Top og Affladning mod Sydvest. Lyng i Hede.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græs- og lyngklædt høj i hedeterræn.


Billeder

Foto, oversigt