Tvillinghøj
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120605-38

Fredningsnr.
101325

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1 x 10 m. Den nordligste "Tvillinghøj". Ubeskadiget. Lyng i hede. "Tvillinghøje" omfatter 1013- 25,26,27.
Undersøgelsehistorie  (6)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Tvillinghøjene", paa Sogneskjellet mellem Hammer og horsens. 38 har været lige saa stor, men hæver sig nu kun et Par Fod, de ligge op til hinaanden i Retning Ø-V.

1929 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den sydöstligste af Dobbelthøjene, F.M., smuk rund Kuppelformet Høj med noget affladet Top og Affladning mod Sydvest, Fredningssten midt paa Højens Sydskraaning, fritliggende, lyngbevokset. Omkreds: 63 Skridt.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nordligste "Tvillinghøj", lav flad Høj, 1 x 10 m. Ubeskadiget; rører med Foden Nr. 37. Lyng i Hede.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Lyngklædt høj i hedeterræn.

Litteraturhenvisninger  (0)