Tvillinghøje
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120605-39

Fredningsnr.
101324

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, aflang NV-SØ. 3 m høj, 20 m br. og 25 m lang. Dyb hul- gravning fra V ind i højens midte. Lyng i hede.
Undersøgelsehistorie  (6)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En stærkt ødelagt Langhøj, muligt en Langdysse; Retning Ø-V; hele midten og en stor del af Siderne ere bortgravede. C 9' h.,m 75' l. Ud for Hullet i Midten ligge en Mængde kløvede Sten.

1929 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj. Den nordvestligste af "Tvillinghøjegruppen", der bestaar af 8 Rundhøje. No. 17 -24 incl. Stor Gravhøj af aflang Form med Retning fra Nordvest til Sydøst, stærkt molestreret, med en dyb Udgravning fra Vest ind midt i Højen, hvor der er en regelmæssig Nedgravning med et større, vistnok afkløvet stykke Rødgran Samt sandsynligvis det eneste tilageblevne af et stensat Gravkammer. I sydøst har Højen sin største Højde, her findes i Toppen en nedbanket Træpæl (Fredningspæl?). Mod Øst skæmmes Højens smukke Affald af en ydre Gravning, der strækker sig fra Fod til Top. Lyngbevoksning. I Nord og Vest opvoksende Naaletræs plantning. Længde: Øst - Vest 32 Skridt, Bredde: ca. 18 Skridt, Omkreds: ca. 86 Skridt. Et Dige af nyere Dato, der indtegner det til Botanisk Forening afgivne fredede Terrain, løber Sydfra op mod Højen, derfra mod Øst.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Aflang Høj i nordvest-Sydøst. 25 m. lang, 20 m. bred, 3 m. høj. Dyb Indgravning fra Vest ind til Højens Midte. Lyng i Hede.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)