Hammer
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120605-40

Fredningsnr.
101310

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 10 m. Affladet og med fordybning oveni. Lyng i hede.
Undersøgelsehistorie  (6)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 40-42] Danne en Gruppe. 40 og 42 ere ens Rundhøje, NV-SØ for hinanden; 5-6' h., c. 50' i Diam.; begge ere afgravede. 41 er en Langhøj i Retning Ø-V, med Østenden midt imellem Rundhøjene; den er c. 75' l., 30' br. temmelig flad og afgravet. [skitse].

1929 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[H. 49-50] En søndre og nordre Rundhøj i Torndal, næppe nogen "Dobbelthøj", men Minderne ligger tæt op mod hinanden og opfattes uvilkaarligt under eet. Begge Høje er afsat paa Maalebordet af 1885, men ikke paa det rettede af 1927, begge er fritliggende og lyngbevoksede, den søndre stærkt udgravet og sammensunken, affladet i Sydvest, den nordre lav og affladet med mindre Fordybning oveni. Omkredsen om den søndre er 58, om den nordre 48 Skridt.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Høj, 2 x 10 m. Affladet og med Fordybning i Toppen. Lyng i Hede.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)