Hammer

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120605-42

Fredningsnr.
101311

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 2 x 12 m. Dybt hul i top. Beskadiget, dog med det meste af overfladen i behold. Lyng i hede.
Undersøgelsehistorie

1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 40-42] Danne en Gruppe. 40 og 42 ere ens Rundhøje, NV-SØ for hinanden, 5-6' h., c. 50' i Diam.; begge ere afgravede [skitse].

1929 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[H. 49-50] En søndre og nordre Rundhøj i Torndal, næppe nogen "Dobbelthøj", men Minderne ligger tæt op mod hinanden og opfattes uvilkaarligt under eet. Begge Høje er afsat paa Maalebordet af 1885, men ikke paa det rettede af 1927, begge er fritliggende og lyngbevoksede, den søndre stærkt udgravet og sammensunken, affladet i Sydvest, den nordre lav og affladet med mindre Fordybning oveni. Omkredsen om den søndre er 58, om den nordre 48 Skridt.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Noget beskadiget Høj, dog med det meste af Overfladen i Behold, 2 x 12 m. Dybt Hul i Toppen. Lyng i Hede.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum


Billeder

Oversigt set fra Ø
Oversigt set fra S
Oversigt set fra V
Foto, oversigt