Konehøj
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120605-51

Fredningsnr.
101342

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
"Horsehøj", 8 x 55 m. En del forgravet og udtrådt i alle sider. Stier til toppen på 3 steder. Lyng og højt bøgepur i krat, som helt skjuler den anselige høj.
Undersøgelsehistorie  (6)
1929 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Korshøj. Rester af et Mindesmærke, rimeligvis en Rundhøj, beliggende paa fremspringende Bakketop Øst for [?]. Stedets Karakter af Gravhøj maa søges foruden i Kornet i en ringe Rest af Højfoden, der endnu er tilbage i Sydøst, dækket af tæt Bøgepur. Iøvrigt afslidt og molestreret, i nord afgravet som Sandgrav. Et af Anstalt- Alumnene stærkt besøgt Udsigtspunkt med Fodsti rundt om.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Horsehøj", Herredets største Høj, 8 x 55 m. En Del forgravet og udtraadt i alle Sider. Stier til Toppen paa 3 Steder. Lyng og højt Bøgepur i Krat, som helt skjuler den anselige Høj.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1997 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Konehøj", 8 x 55 m. En Del forgravet og fortrampet, 3 Stier til Top (H. 10).

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)