Brødlandshøjen
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120605-53

Fredningsnr.
101323

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Østbjerg og Brødland "Børdlandshøjen", 3,5 x 23 m. Affladet og udgravet, i senere tid igen udfyldt. G.I. mærke i top. Lyng i hede.
Undersøgelsehistorie  (6)
1929 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Brødlandshøjen", omfangsrig Høj, fritliggende, synlig viden om, ses fra Landevejene Øst for Nørre-Sundby kronende Hammer Bakkers Horisontallinie. Lyngbevoksning, affladet og udgravet; i senere Tid igen indfyldt og tilkastet, Fodsti sydfra fører op paa Toppen. de svagt skraanende Sider gaar omtrent i eet med det omliggende Terrain, omkredsen derfor vanskelig at indmaale, ca. 82 Skridt.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Brødlandshøjen", 3,5 x 23 m. Affladet og udgravet, i senere Tid igen udfyldt. Geodætisk Instituts Mærke i Toppen. Lyng i Hede.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1997 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
3½ x 23 m. Affladet og udgravet, men restaureret. (H. 25).

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)