Horsens

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120606-3

Fredningsnr.
10147

Fredningsstatus
Ikke-fredningsværdig 1937-56

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 1 x 26 m. Stærkt forgravet overalt, men uden særligt hul i midten. Centralgrav muligvis i behold. Græsbevokset, i ager. Bør udgraves.
Undersøgelsehistorie

1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En isoleret, temmelig stor Høj paa en lav Højning ved Klitgaard omgiven af Enge og Kjær; forstyrret.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Flad Høj, stærkt forgravet overalt, men uden særligt Hul i Midten. Centralgrav muligvis i Behold. 1 x 26 m. Græsbevokset i Ager. (Bør udgraves).

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Ikke lokaliseret