Lynghøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120607-1

Fredningsnr.
11131

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Genforeningssten, Nyere tid (dateret 1920 - 1929 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: 31b (6n?) "Lynghøj", 5 x 35 m. Kløft fra SØ mod NV. Helt til top. Oprin- delig meget anselig høj. Græs- og granbevokset i plantage. På toppen genforeningssten og flagstang.
Undersøgelsehistorie  (4)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En meget stor, toppet Jordhøj, kaldet "Lynghøj", ligger paa det højetst Punkt af et meget bakket Terrain Vest for Kirken. Højden 18-20', Diam. henved 100'; der er gravet meget i den; intet skal være fundet.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Lynghøj", oprindelig meget anselig Høj, 5 x 35 m. En Kløft fra Sydøst mod Nordvest gaar helt til Toppen. Græs og Graner i Plantage. Paa Toppen Genforeningssten og Flagstang.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anseelig høj beliggende i plantage areal ret op af grusgrav mod S. Helt tilgroet i div løvtræer. Ingen fredningssten eller flagstang.

Litteraturhenvisninger  (0)