Kløvhøjen
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120610-1

Fredningsnr.
10131

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: 17a (18a?) Tingl.: 11/9-1933. Geodætisk Institut. Hele højen. Nyt tinglysningsdokument 18/10 1941. "Kløvhøj", 5 x 26 m. V-siden lidt afgravet. Kort og dyb kløft i SØ-siden. Græs og graner i ager. G.I.-mærke i toppen.
Undersøgelsehistorie  (5)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Kløvhøjen" paa Matr. Nr. 17a, Vestbjerg By, ejes af Sognefogden Jens Peter Bertelsen. Det er en stor rund Jordhøj, beliggende paa et højt Punkt, det vestligste af Højdedraget, der strækker sig fra Sulsted ind i Hammer Sogn. Højden er 16-18'., Diam. c. 85. Som Navnet antyder er der gravet en Kløft ned i Midten, og Kanterne, navnlig paa Vestsiden, ere afgravede. Om Randen skal der have staet Stene. I Udkanten er fundet Potter med brændte Ben, og Lærer Petersen i Lindholm, Sundby Landsogn, beretter, at han for c. 35 Aar siden har foretaget en Boring ned midt i den og stødte 8-9 Alen nede paa Egetræ. Da Højen tiltrods for Gravningerne i den gjør et meget imponerende Indtryk og ligger tæt Vesten for Landevejen til Hjørring med en fortræffelig Udsigt over det flade Terrain i Syd, Vest og Nord, (fortjener den nok at fredes; Ejeren vil næppe afstaa den for mindre end 50 Kroner.) Fredningen opgivet, da Fordringen er for stor.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Kløvhøj" meget anselig Høj, 5 x 26 m. Vestsiden lidt afgravet. Kort og dyb Kløft i Sydøstsiden. Geodætisk Instituts Mærke i Toppen. Græs og Graner i Ager.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)