Vestbjerg
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120610-2

Fredningsnr.
10139

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Flad høj, 3 x 11 m. Kun lidt af den oprindelige overflade tilbage. Dyb kløft i midten.
Undersøgelsehistorie  (5)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En ganske lignende Jordhøj, med samme Ejer som foregaaende; Matr. Nr. 19a, Vestbjerg. Den ligger et Par hundrede Alen SØ for 1, altsaa nærmere Landevejen. Hele Syd og Vestsiden er bortgravet; et Broncesværd skal være fundet der. Højden nu 15'.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Flad Høj, 3 x 11 m. Kun lidt af den oprindelgie Overflade bevaret. Dyb Kløft i Midten, dog er Centralgraven muligvis i Behold. (Fredningsværdig iflg. Skr. fra Fredningsnævnet af 8/5 1940).

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)