Baalhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120610-9

Fredningsnr.
10135

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Baalhøj", 2 x 17 m. Noget affladet top og lidt afgravning i SØ. Lyng og bøgepur i hede og krat. Sti til toppen.
Undersøgelsehistorie  (5)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj paa det højeste Punkt (23l') i den Del af Bakkerne c. 7' h., c. 50' i Diam.; Midten og Siderne afgravede; bevoxet med Lyng og Bøgekrat.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Baalhøj", 3 x 17 m. Noget affladet Top og lidt Afgravning i Sydøst. Sti til Toppen: Lyng og Bøgepur i Hede og Krat.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)