Baalhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120613-1

Fredningsnr.
111423

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Baunehøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Baalhøj på Original 1-kort.

Fredningstekst
Tingl.: 29/5-1896. Gdr. J.P. Larsen. Diplom Afmærkn.: MS 1897, lærer Skjoldborg. "Baalhøj", 3,5 x 25 m. En del afgravet i top. Bevokset med pilekrat og vilde roser.
Undersøgelsehistorie  (4)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Baalhøj", Matr. Nr. 24. a, c. 15' h., 60-65' i Diam; uagtet den er en Del afgravet for oven er det en anselig "Grønningeshøj" (ikke lynghøj); den ligger højt med en vid udsigt til alle Sider, navnlig til Fjorden; den slutter sig til Gruppen 2-8 i Øster Hassing Sogn. Efter Ejerens Beretning skal Navnet stamme fra Krigen med Englænderne i Begyndelsen af Aarhundredet, da der signaleredes med Blus fra Højen. (Ejeren Jens Peter Lassen Møllegaard, som næppe vil afstaa Højen til Fredning for under 100 Kroner.) Fredning opgivet, da Fordringen er for stor.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Baalhøj", 3,5 x 25 m. En Del afgravet i Toppen. Bevokset med Pilekrat og vilde Roser.

1973 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Velbeliggende høj i agerholm. Helt tilgroet. Ellers som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)