Knølbjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120613-4

Fredningsnr.
111410

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Knoldbjerg", 2 x 13 m. Fladt hul i top, afgravet på N- og S- siden. Græs og lyng i plantage.
Undersøgelsehistorie  (5)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Knølbjerg", 5' h., 40' i Diam., ligger meget højt og smukt; den er flad foroven og græsbevoxet; sunken i Midten, afgravet paa Syd og Nordsiden.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Knolbjærg", 2 x 13 m. Fladt Hul i Top, afgravet paa Nord- og Sydsiden. Græs og Lyng i Plantage.

1973 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Høj på moræneryg. Helt tilgroet efter stormfald i hindbærkrat. Bør mærkes.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)