Halhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120613-9

Fredningsnr.
11141

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: 2a (2ao?) "Halhøj", beliggende på et næs, så N- og Ø-siden bliver dob- belt så høj som S-siden. 23 m i diam. 3,5 m høj i S, 7 m i N. Kreaturstier rundt om alle sider. Små huller i toppen, S- siden lidt afpløjet. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Halhøj" (ikke som paa Generalstabens kort: "Lihøj") ligger ude ved den bratte Skrænt af en anden Højning ved Staa by. Højen er 12' h., c. 80' i Diam.; den er meget ødelagt i Midten og paa Nordsiden.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Halhøj", beliggende paa et Næs, saa Nord- og Østsiden bliver dobbelt saa høj som Sydsiden. 23 m i Diameter, 3,5 m. høj i Syd, 7 m. i Nord. Kreaturstier rundt om alle Sider. Smaa Huller i Toppen. Sydsiden lidt afpløjet. Græs i Ager.

1973 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt høj i kreaturfold.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)