Vester Hassing
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120613-16

Fredningsnr.
111420

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 4 x 22 m. I S- og Ø-siden lettere afgravninger. Sti til toppen på N-siden. Lyng og buskads i plantage. Matr.nr.: 118b (118k?).
Undersøgelsehistorie  (5)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 14-18] 14-18 danne en Række af Høje fra SØ-NV, i den vestlige Udkant af det store Højdeterrain. 16 stor Lynghøj, bedre bevaret end de foregaaende, men dog stærkt afgravet; 14-15' h., c. 65' i Diam.; SØ for den har ligget to andre lige op til hinanden.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ret anselig Høj, 4 x 22 . I Syd- og Østsiden lettere Afgravninger. Sti til Toppen paa Nordsiden. Lyng og Buskads i Plantage.

1973 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)