Vester Hassing
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120613-26

Fredningsnr.
11146

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3 x 12 m. Lidt forgravet i top og NØ-side. Nyere hul efter randsten i NØ. Bevokset med lyng, gyvel og gran i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Flad oventil; to Randstene (den ene kløvet) ere endnu tilbage; de ligge 22' fra hinanden, 30' fra Højens Centrum.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, bevokset med Lyng, Gyvel og Gran i Ager. Lidt forgravet i Top og Nordøstside. Nyere Hul efter Randsten i Nordøst. 3 x 12 m.

1973 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græs- og kratbevokset høj i dyrefold.

Litteraturhenvisninger  (0)