Vester Hassing
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120613-32

Fredningsnr.
111426

Fredningsstatus
Ikke-fredningsværdig 1937-56

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ødelagt høj, 1 x 11 m. Et rundt hul i toppen reducerer oprindelig højde til det halve.
Undersøgelsehistorie  (4)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 32-33] 32 og 33 ligge op til hinanden; de ere ødelagte, begroede med Lyng; gjennem 33 er gravet et dybt Skjul, hvorved der er blevet blottet en Sten, der rimeligvis er Randsten til 32, c. 30' fra dennes Centrum.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Høj, 1 x 11 m. Et rundt Hul i Toppen reducerer opr. Højde til det halve. Bevokset med Fyr i Ager.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Højrest beliggende i stormvæltet plantageareal.

Litteraturhenvisninger  (0)