Hellighøje
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120613-43

Fredningsnr.
111415

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 2/9-1921. V.Ø. Hassing sogneråd. 25/9-1929. Geodætisk Institut. 2,5 m omkring stenen. Høj, den fjerde af "Hellighøje", 8 x 30 m. Sænkning i top og SØ-side. Om foden en rende efter fjernede randsten. Gyvelbu- skads og lyng i plantage.
Undersøgelsehistorie  (5)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 40-43] 40-43 "de hellige Høje", ligge i en Række fra NV til SØ; have før hørt til Lundenborg, ejes nu af Chr. Jensen, Rutved, V.-Hassing. Stor Uddybning i Midten og paa Sydøstsiden, samt afgravet om Foden, hvor der har staaet Randstene. De have været c. 25' h., 90-95' i Diam. Der skal være fundet Bronceringe og -Spyd i dem. Hvor ødelagte de end ere, se de dog endnu imponerende ud, og de ligge paa et meget højt Bakkedrag med en fortræffelig Udsigt over Lavlandet og Fjorden (som fordum har gaaet langt nærmere op til dem). De ligge omtrent i Midten af Bakkerne; Øst for dem sænker sig en lav Dal, der er helt omkrandset med Høje.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den fjerde af "Hellighøje", 8 x 30 m. Sænkning i top og sydøstsiden. Om foden en rende efter fjernede randsten. Gyvelbuskads og lyng i plantage. Geodætisk Instituts mærke i top.

1973 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anseelig, velbeliggende kratbevokset høj i Aslund Skoven. GI-målepunkt på top. Anvist sti passerer forbi.

Litteraturhenvisninger  (0)