Vester Hassign
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120613-51

Fredningsnr.
111430

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 18 x 25 m, lige afskåret i nord og øst. Overfladen helt forgravet, meget ujævn. Nordsiden stejlt og ujævnt af- gravet. Toppen har et hul, 2,5 x 2 m stort, 1 m dybt. Bevok- set med græs og rosenbuske, i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Omtrent sløjfet.

1939 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 1114:30, Status: C

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ruin af stor Høj, 2 x 20 m. Helt forgravet, saa kun lidt af den opr. Overflade er tilbage. Centralgrav muligvis i Behold. Bør udgraves.

1961 Museal berejsning
Journal nr.: 1156/61
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 2 m høj, ca. 18 m bred og ac. 25 m lang, lige afskåret i nord og øst. Overfladen helt forgravet, meget ujævn. Nordsiden stejlt og ujævnt afgavet. Toppen har et hul, ca. 2,5 x 2 m stort og ca. 1 m dybt. bevokset med græs og rosenbuske, i ager.

1973 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)