Kirkegaardshøjene
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120614-10

Fredningsnr.
111438

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Den sydøstligste af "Kirkegårdshøjene", 2,5 x 15 m. Lavning i top, lidt ujævn overflade, ellers velbevaret. Granbevokset i plantage. "Kirkegårdshøjene"omfatter 1114- 37,38.
Undersøgelsehistorie  (4)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 9-10] "Kirkegaardshøjene", der ere lignende store Jordhøje, men begge ødelagte.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den sydøstligste af "Kirkegaardshøjene", 2,5 x 15 m. Lavning i Toppen, lidt ujævn Overflade, ellers velbevaret. Granbevokset i Plantage.

1973 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Høj i plantage. Velbevaret. Helt omgivet af tæt nåletræsbevoksning. Stedvise selvsåede træer på højen.

Litteraturhenvisninger  (0)