Møllehøjene
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
120615-1

Fredningsnr.
10111

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 23/1-1914. Hofjægerm. J.E.F. Skeel. Afmærkn.: MS 1925, Hans Kjær. "Skipper Clements Høj" eller "Mølhøj", 2,5 x 24 m. Toppen affladet og højens overflade ujævn ved afgravning, især mod SV og V. Bevokset med egekrat og pilebuske i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jordhøj, lige Vest for Vejen til Kirken; c. 50' i Diam., flad foroven; der er gravet oveni den, men intet skal være fundet; endnu i Mands Minde skal en anden Høj have ligget tæt Vest for denne (jvnf. Cræsten Kanneworfs Indberetning 1809); de kaldtes i Forening "Møllehøjene". Højene sættes i Forbindelse med Sagn om Skipper Clement; i en Gaard i nærheden skal han være født.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Skipper Clements Høj" eller "Møllehøjen", 2,5 x 24 m., bevokset med Egekrat og Pilebuske i Ager. Toppen affladet og Højens Overflade ujævn ved Afgravning, især mod Sydvest og Vest.

1950 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 100/50
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beskadiget af tysk militær, restaureret 1949-50.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anseelig, græsklædt høj i kommunalt ejet areal.

Litteraturhenvisninger  (0)