Fretstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120704-3

Fredningsnr.
1309100

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,8 m (fra N) - ca. 2 m (fra S og V) x ca. 17 m. Sænkning i top, diam. ca. 2 m. Overfladen noget ujævn. Delvis tæt beplantet med gran, delvis tæt tilgroet med tjørn, hyld, røn og hindbær, på lille tilplantet høj- ning i ager.
Undersøgelsehistorie  (4)
1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
5 smaa sløjfede Høje; afgravede til nogle faa Fods Højde.

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 0,80 (fra N)-ca. 2 m (fra S og V) x ca. 17 m. Sænkning i Top, diam. ca. 2 m. Overfladen noget ujævn. Delvis tæt beplantet med gran, delvis tæt tilgroet med tjørn, hyld, røn og hindbær, på lille tilplantet højning i ager. F 934/64 om fredningen.

2004 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fejl ved digitalisering 1981 rettet.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fladagtig høj i krattilgroet parcel i ager. Ret op af vej. Helt camoufleret i terræn.

Litteraturhenvisninger  (0)