Ravnhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120704-14

Fredningsnr.
13098

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 8/9 1897. Gdr. Niels Jensen, Hyldkærgård. Diplom Afmærkn.: MS. 1906, oberstl. Søegaard "Ravnhøj", 4 x 22 m. Stor, 4 m bred gravning fra lidt N for toppen til foden i SSØ. I N-foden aflang grøft. Lyng og græs i hede. Frejstrup, matr.nr. 9a: Høj i skel til matr.nr. 1c af Hylkærgård.
Undersøgelsehistorie  (4)
1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj paa en Banke; i Midten et Hul lige til Bunden.

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Ravnhøj", 4 x 22 m. Stor, 4 m bred Gravning fra lidt N.for Toppen til Fodeni SSØ. I Nordfoden aflang Grøft. Lyng og Græs i Hede.

1964 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Stærkt træ- og buskbevokset høj i skov op mod kreaturfold. Højen ligger tæt ved anden høj.

Litteraturhenvisninger  (0)