Viderupgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120713-3

Fredningsnr.
121028

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 4/8 1936 (?) Høj, 2 x 15 m. Overfladen noget ujævn af rævegrave. Graner i plantage.
Undersøgelsehistorie  (5)
1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Middelstor Höj med Gravninger I den östlige Side.

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 15 m. Overfladen noget ujævn af Rævegrave. Graner i Plantage. Høj, 1,25 x 14 m. I Nordsiden Sænkning, 2 m bred, 0,5 m dyb; i Sydsiden flad Lavning. Træer i Udkanten af Plantagen.

1953 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredlyst 1930. Fredningsdeklarationens Nr. 3. eller 5? 2 Høje? cf. Notits af G. Rosenberg 1930.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anselig høj i stormvæltet plantage.

Litteraturhenvisninger  (0)