Viderupgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120713-4

Fredningsnr.
121029

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 1,25 x 14 m. I nordsiden sænkning, 2 m bred, 0,5 m dyb; i sydsiden flad lavning. Træer i udkant af plantage.
Undersøgelsehistorie  (5)
1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overplöjet Höj.

1930 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredlyst 1930. 2 Høje ? cf. Notits af G. Rosenberg 1930.

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nordsiden Sænkning, 2 m bred, 0,5 m dyb; i Sydsiden flad Lavning. Træer i Udkandten af Plantagen.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Krattilkroet høj i stormvæltet skovområde.

Litteraturhenvisninger  (0)