Store Ajstrup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120713-13

Fredningsnr.
13109

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3300 - 2801 f.Kr.)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3300 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 25/11 1885. Købt Høj med jættestue. 12 x 18 m, 3 m høj. Foden afpløjet, nedtrampet. I sydsiden åbning til et kammer af 8 bære- sten og 2 dæksten. Græs i ager. Restaureret 1937.
Undersøgelsehistorie

1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj, der dækker en Dysse. Mod V er Siden bortskaaret til c 4-5' Höjde, i den østlige og sydlige Del er der derimod afgravet Brinker der omtrent have hele Höjens Höjde. Omtrent i Midten er der blottet et Stenalders Gravkammer, der har været omsluttet af en Kjærne af mindre Sten. Gravkammeret bestaar af 3 Sten i hver Side og en Endesten mod Nord; det er dækket med 2 Overliggere, der er flade paa Undersiden. Mod S.V. er Indgangen halvt lukket ved en Sten af samme Störrelse som den nordlige Endesten og Gravkammeret har været helt tillukket ved en flad Sten. Længden er 10', Bredden 5 ½', Höjden 3' 6". Höjden af Höjen er c. 10'. Ved Undersögelsen fandtes 2 Flintdolke og en lille gjemmenboret Øxehammer af Sten (A.6389-91) men ingen Spor af Knogler (Pl.42).

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1937 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Restaureret 1937 ved J. Raklev. se J. Nr. 51/37 (FM). Se Pl. 42 a

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj mod Jættestue. 18 x 12 m, 3 m høj, Foden afpløjet, nedtrampet. I Sydsiden Aabning til et Kammer af 8 Bæresten og 2 Dæksten. Græs i Ager.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt høj i ager. Let busktilgroet. Fin 2-meter zone.