Store Ajstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120713-24

Fredningsnr.
131016

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1 x 10 m. Lyng i hede.
Undersøgelsehistorie  (5)
1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb 19-29] I Heden ligger en Del smaa, ubetydelige Höje, der sandsynligvis ikke ere udgravede; nogle er kun svagt hvælvede Forhöjninger i Terrainet.

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 10 m. Lyng i Hede.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Lille høj i gammel nåletræsplantage. Højen er bevokset med gamlenåletræer og ligger tæt ved to andre høje.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Højrest i ældre hedeterræn. En gammelt læbælte udgjort af store graner forløber henover højen.

Litteraturhenvisninger  (0)