Store Ajstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120713-26

Fredningsnr.
131099

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj 1,75 x 12 m.
Undersøgelsehistorie  (4)
1885 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ikke genfundet.

1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb 19-29] I Heden ligger en Del smaa, ubetydelige Höje, der sandsynligvis ikke ere udgravede; nogle er kun svagt hvælvede Forhöjninger i Terrainet.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsbevokset høj i "Natura 2000" område.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græs- og lyngklædt høj i nyligt plejet hedeterræn. Begyndende tilgroning i ung eg og birk.

Litteraturhenvisninger  (0)