Store Ajstrup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120713-40

Fredningsnr.
131022

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 2 x 10 m. Store huller i toppens østside og en stor gravning med udgang i nord. Lyng i hede.
Undersøgelsehistorie

1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Aflang Høö, 32' l. 6' h; i Toppen en flad Fordybning; mod N. og S. er et Stykke af Siden bortgravet.

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 10 m. Store Huller i Toppens østside og en stor Gravning med Udgang i Nord. Lyng i Hede.

1963 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Høj i lysåben løvtræsbevoksning. Del af anseelig højgruppe.