Store Ajstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120713-49

Fredningsnr.
131031

Fredningsstatus
Ikke-fredningsværdig 1937-56

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Højrest, 20 m i diameter, indtil 1,5 m høj; kun uregelmæssig ringvold tilbage.
Undersøgelsehistorie  (4)
1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Middelstor Höj; gravning i Overfladen; Centralgraven urört.

1895 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ant. denne udgr. 1895. A13400-423, B6123-27.

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest, 20 m i Tværmaal indtil 1,5 m høj, kun uregelmæssig Ringvold tilbage.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Højrest beliggende i stormvæltet, uplejet parcel i ager. Svært definerbar højfod mod V, men tydeligvis på afpløjet stub. Akkurat overholdt 2-meter zone mod V. Græsklædt med en del hassel/elmeopvækst. Helt tildækket af kvas og stammer mod Ø. Camoufleret i terræn. Bør ryddes og mærkes.

Litteraturhenvisninger  (0)