Blærehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120803-61

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (10)
1888 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rester af en anselig Höj med brede Indkastninger fra N. og Ø til Midten.

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Blærehøj", meget uregelmæssige rester, 2,5 x 15 x 19 m. Gennemskåret af bred dyb kløft til bunden. I syd lodret væg, 2 m høj, fra afgravning. Meget ujævne sider. Græsgroet i ager.

1957 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Blærehøj".

1957 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 766/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Frigivet til sløjfning.

1997 Planlagt dyrkning
Journal nr.: P.3233/97
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1997 Dyrkning/land- og skovbrug
Journal nr.: 3720
Aalborg Historiske Museum

1997 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1997 Museal besigtigelse
Journal nr.: 3720
Aalborg Historiske Museum
Overpløjet gravhøj, ca. 30 x 0,5 m. Gravhøjen skal undersøges inden råstofindvinding.

1997 Diverse råstofgravning
Journal nr.: 3720
Aalborg Historiske Museum

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet ikke erkendelig i landskabet.

Litteraturhenvisninger  (0)