Ejdrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120803-63

Fredningsnr.
14101

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 27/7 1933. Fredet af Geod.inst. Nyt tinglysningsdokument 28/5 1954. Høj, 5,5 x 30 m, anselig, græsbevokset i ager. I NØ er plantet en række graner. I toppen er gravet en 2 x 4,5 m stor fordybning med åbning og udkast i SSØ. I SSV en flad rende ned ad siden, 1 x 2 x 5 m; i NØ en flad fordybning 1 x 2 x 3 m stor. Randen har en op til 1 m høj brink.
Undersøgelsehistorie  (5)
1888 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj; 80' i Diam. 16' h; Indgravninger fra S.V. til Midten af Höjen.

1933 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
G.I.

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 5,5 x 30 m, anselig, græsbevoxet i ager. I NØ er plantet en række graner. I toppen er gravet en 2 x 4,5 m stor fordybning med åbning og udkast i SSØ. I SSV en flad rende ned ad siden, 1 x 2 x 5 m; i NØ en flad fordybning 1 x 2 x 3 m stor. Randen har en op til 1 m høj brink.

1969 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anseeli og velbeliggende høj i skel mellem agre. Fold mod vest og dyrket mark mod øst. Holder akkurat 2-meter zonen her. 360 graders vue. Tilgroet i forskellig kratvækst. Bør plejes.

Litteraturhenvisninger  (0)