Skørbæk Hede
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120803-76

Fredningsnr.
131095

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Hus (evt. med stald), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 174 e.Kr.)

Marksystem, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for: 1310-46, 45, 44, 95 Fredningsnævnskendelse af 23.1. 1954 OFN kendelse af 5.11. 1954. Hustomter og digevoldinger. NM I: Arealfredning af jernalders landsby og agre. Arealfredning gælder alle 4 sb.nr.
Undersøgelsehistorie  (8)
1937 Museal udgravning
Journal nr.: 568/37
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fund i Vesthimmerlands Museum (Aars).

1946 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 96/46
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Landsby fra ældre Jernalder med omliggende Agre.

1957 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1957 Museal berejsning
Journal nr.: 635/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Arealfredning af jernalders landsby og agre.

1967 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 601/67
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hatts papirer: 601/67.

1994 Museal restaurering
Journal nr.: NM 2014-022500 (SN 617-0046)
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Græs og bevoksning på og omkring hustomterne og brolægningen blev ryddet og trimmet. Et mindre felt med brolægning blev afrenset. Slidskader på husvægge blev udbedret. Se beretning.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsdækkede hustomter og digevollinger i græsparcel i ager.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)