Ejdrup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120803-74

Fredningsnr.
131051

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 1,25 x 12 m. Affladet top; skrænten mod vest og syd ret stejl, ellers velbevaret. Bevokset med lyng og krat i udkanten af hede. (Østlige del på 6b, vestlige del på 7a.) Ejdrup, matr.nr. 7a: Høj i skel til matr.nr. 6b af Ejdrup.
Undersøgelsehistorie

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,25 x 12 m. Affladet top; skrænten mod vest og syd ret stejl, ellers velbevaret. Bevokset med lyng og krat i udkanten af hede. (Østl. del på 6b, vestl. på 7a).

1960 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,7 x 12 m. Affladet Top. Mod V. og S. ret Stejl.

1960 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
J. 1158/60 ang. rettelser i beskrivelsen.

1969 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Høj beliggende i kant af skovbevoksning, der er plejet efter stormfald. Højen er helt tilgroet i krat. Bør plejes