Daugbjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130101-5

Fredningsnr.
200711

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 23 x 4 m. Stor tilvokset udgravning i top og vestside. lyngklædt i plantage.
Undersøgelsehistorie  (5)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi. Høide 4,00 met. Tværmaal 23,00 met. I Toppen er der en stor flad kjedelformet Fordybning af 0,70 met Dybde; den er gammel og græsbevoxet. Det meste af Høiens vestlige er bortgravet næsten til Bund, derved er Vestenden af et Gravkammer bleven blottet. Dette synes at være opført af Sten af omtr. 1,00 met Tværmaal. 3 af disse ligger væltede under en paa Plads. Omkring de Store Sten ligger der en Pakning af Stene med 0,30-0,40 met. Tværmaal. Høiens Østside er fuldstændig bortgravet dog ikke ned til Høibund, eller ogsaa har Jordskred dækket Brud. Nord og Sydsiden af Høien ere velbevarede. Høien er lyngbevoxet og ligger i Ager. Bestyreren af Fattiggaarden paa hvis Mark Høien ligger meddelte at der om Høien havde været tre Stenringe, eller i Høifladen med den anden. Stenene i Ringene vare af en Størrelse, saa at en enkelt Mand kunde løfte den. Af Gravkammeret var intet borttaget.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 23 x 4 m., stor tilv. Udgravn. i Top og Vestside. Lyngkl. i Plantage.

1962 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)