Daugbjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130101-6

Fredningsnr.
200712

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 24 x 4 m. 3 tilgroede udgravninger ved toppen delvis tilgroet udgravning i nord- og sydrand.
Undersøgelsehistorie  (5)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi. Høide 3,40 met. Tværmaal 21,00 met. Dens øverste Halvdel af Vestsiden er borttaget med et 6,00 met langt 3,50 met bredt, 1,00 met dybt Hul. I nordsiden af Toppen er der gravet et Kartoffelkuleagtigt Hul. Høifoden imod S. er bortpløiet eller bortgravet og Høisiden derefter skredet ned. 1,5 -1,7 met oppe paa Høisiden synes en Stenring at være borttaget. Høien er i det Hele meget medtaget. Den er lyngbevoxet i Ager. Ifølge Meddelelse af den forrige Eier har der virkelig været en Stenring om Høien. Stenene, som ere saa store, at en Mand ikke kunde løfte dem laa alle i Høifladen.

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 24 x 4 m., 3 tilgr. Udgr. ved toppen, delvis tilgr. Udgr. i Nord- og Sydrand.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1962 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)