Daugbjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130101-23

Fredningsnr.
20071

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 22 x 2,9 m. Bevokset med egekrat. Flere gamle nu tilgroede beskadigelser
Undersøgelsehistorie  (5)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi liggende paa fladende Terrain. Høide 2,90 met. tværmaal 22,00 met. det er temmelig tvivlsomt om det virkelig er en Høi, i saa fald er den i høi Grad omdannet med senere Gravninger idet den nu har en tresidet Form. SØ for Høien umiddelbart ved dens Fod er der et Hul som kan rumme et Par Høie af den Størrelse, sikkert nok en gammel Dolkgrav; den formodning ligger , at Høien er dannet af det Lag Grus og Sten, som i sin tid er fjernet for at naa Kalklaget. Saavel Høi som Hul ere forlængst helt overbevoxet.

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 22 x 2,9 m. Bevokset med Egekrat. Fl. gl. nu tilgr. beskadigelser.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1957 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)