Engedal
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130101-57

Fredningsnr.
210716

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 14 m. i diameter. Lyngtørven nylig vendt, men yderligere pløjning standset.
Undersøgelsehistorie  (5)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi. Tværmaal 14,00 met. Sydøstside er næsten borttaget af et gammelt lyngbevoxet Hul af Diamensioner 5,00 x 6,00 met. Muligvis er Høien udgravet til Bund. Den er lyngbevoxet og ligger i Hede. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 14 m. i Diam. Lyngtørven nylig vendt, men yderligere Pløjning standset.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, som måler 2 x 13,5 x 13 m. Nedgravning i toppen strækker sig mod SØ ca. 3 x 4 m. 3/4 m dyb tilgroet, gammel beskadigelse. Vanskelig at fotografere. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)