Engedal
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130101-140

Fredningsnr.
2007119

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 2,5 x 16-20 m., ujævn overflade. I den sydlige del en større tilgroet sænkning. Læhegn af gamle rødgraner i matrikel- skel over højen omtrent nord-syd. Mod vest stejl afskæring,idet 3-4 m. af højen er overpløjet. Bevokset med græs samt enkelte mindre gran- og løvtræer.
Undersøgelsehistorie  (6)
1975 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca 2,5 x 16-20 m. Ujævn overflade. I syd en tilvokset sænkning. Mod vest stejl afskæring, 3-4 m af højen er her overpløjet. Beliggende i skel mellem matr. 3 c og 5a af Engedal by.

1975 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 2,5 x 16-20 m, ujævn overflade. I den sydlige del en større tilgroet sænkning. Læhegn af gamle rødgraner i matrikelskel over højen omtr. nord-syd. Mod vest stejl afskæring, idet 3-4 m af højen her er overpløjet. Bevokset med græs samt enkelte mindre gran- og løvtræer.

1975 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1975 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F6463/75
Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning

1975 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1023/75
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gravhøj.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)