Hvalshøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130103-10

Fredningsnr.
190772

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 14/8 1888. Købt Afmærkn.: MS. 1924, lærer N.Chr. Krogh (Fejlagtigt opfattet som aflyst p.g.a. sagen F53-2405) Høj, 4,5 x 27 m, velbevaret. Lynggroet i mindre hedestykke.
Undersøgelsehistorie  (10)
1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 4,50 M. høj. 27 M. i Diam. Syd for Toppen er et ubetydeligt Hul. Ellers særdeles velbevaret og lynggroet i Hedegrænse. Fredningsmærke paa Toppen. [Sb.] 10-12 hører tilligemed den fredlyste Jættestue i Igelsø til de saakaldte "Hvalshøje".

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Velbevaret. Lynggroet i mindre Hedestykker, hvori plantet Fyr og Gran, der med Tiden vil kunne komme til at skjule Højen. 4,5 x 27 m.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1984 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 5828/84
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Aflysning
Journal nr.: F53-2405
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Aflysning af tinglysningen fra 1888 på matr.nr.3d.

1984 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 5828/84
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: F53-2405
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)