Hvalshøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130103-11

Fredningsnr.
190771

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 14/8 1888. Købt Afmærkn.: MS. 1924, lærer N.Chr. Krogh (Fejlagtigt opfattet som aflyst p.g.a. sagen F53-2405) Høj, 3 x 17 m, lynggroet i mindre hedestykke.
Undersøgelsehistorie  (9)
1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. c 3 M. høj; 17-18 M. i Diam. Toppartiet skraaner nedad mod SØ og der synes at være taget en Del af Højden; den skraa Topflade er 7 M. stor. Der er ogsaa Ujævnheder ved Vestre Fod. Lynggroet i Hede. Ingen Mærkesten. [Sb.] 10-12 hører tilligemed den fredlyste Jættestue i Igelsø til de saakaldte "Hvalshøje".

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Lynggroet i mindre Hedestykke, hvori plantet Fyr og Gran, der med tiden vil kunne komme til at skjule Højen. 3 x 17 m.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1984 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 5828/84
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: F53-2405
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1984 Aflysning
Journal nr.: F53-2405
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Aflysning af tinglysningen fra 1888 på matr.nr. 3d.

1984 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 5828/84
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)